Kursus i stemme og bevidsthed

Kurset omhandler, hvordan menneskets stemme via vokalers og konsonanters vibrationsområder indvirker på kroppen og psyken.

Kroppen er stemmens instrument. Vi skal kunne mærke vores krop, og hvad der sker i den. Er følesansen blokeret eller ude af funktion, kan vi ikke mærke vores krop, og vi bliver blokeret i vore udtryksformer. Manglende fornemmelse for vores krop kan gøre os diffuse og orienteringsløse. Lever man kun i hovedet, bliver fornemmelsen for kroppen væk, og vi er blokeret. Vi kan gradvis afvise vores krop, fordi vi ikke lytter til den.

Det er gennem lyd, vi er i stand til at modtage og lære sproglige energier udenfor os selv. Det er via vor egen lyd ( ikke sprog), at vi kommer ud i verden, og udtrykker hvad vi føler. Man kan indenfor 30 sekunder fuldstændig ændre hjernebølgefrekvensen i det bevidste sind med sin egen stemme. Vi kan lade os selv op- eller slappe helt af.

Vi kan via stemmen eller vejrtrækningen balancere os med det samme. Stemmen kan kommunikere, harmonisere og helbrede vor indre og ydre verden. Hele kroppen klinger med , når vi bruger stemmen. Blokeringer helt ned til bækkenet kan høres på stemmen. Spændinger langs rygsøjlen forplanter sig op gennem ryggen og ender i i struben, kæben, og tungen. Spændinger som opstår både ved dårlig kropsholdning men også ved psykiske spændinger og stress.

Vi kan ” helbrede” os selv med vores egen stemme, både fysisk og psykisk, ved bevidst at arbejde med lydgivning og vejrtrækning. Man arbejder med broen mellem krop og hoved og kommunikationen bliver meget bedre.

Kurset vil give forskellige øvelser, der arbejder med kroppen og åndedrættet.

Der undervises i, hvordan vi kan bruge stemmen til at genoprette balancen i kroppen.

Deltagerne behøver IKKE den store stemme. Man skal følge sin egen stemme og udforske den.