Liedaften-Kvindeliv og kærlighed

Dyvekes sange af Peter Heise

Frauen Liebe und leben af Robert Schumann

Sang: Pauline Sæther

Klaver Minako Ito

Begge cyklusser omhandler kvindeliv og kærlighed. Dybeke (som betyder ”lille due”) var datter af Sigbrit Willoms og født i ca. 1490 i Amsterdam. Familien flyttede til Bergen, Norge, hvor hun traf den kommende danske konge Christian 2. ved et bal og blev hans elskerinde – hun var knap 17 (måske 19) år gammel.. Da Christian blev konge over Danmark flyttede hun med morderen til København. Hun døde under ukendte omstændigheder i 1517, måske af forgiftede kirsebær. Holger Drachmann skrev digte om denne Dyveke og med Peter Heises komposition blev det til denne sangcyklus.

Frauenliebe und leben er en cyklus af digte af Adelbert von Chamisso, skrevet i 1830. De beskriver forløbet af en kvindes kærlighed til hendes mand, fra hendes synspunkt, fra første møde gennem ægteskab og til hans død og efter. Robert Schumann komponerede denne cyklus i 1840 – hans såkaldte ”år af sangen”, hvor han også komponerede Liederkreis Opus 24 og Dichterliebe Opus 39. Schumanns valg af tekst var sandsynligvis inspireret dels af begivenhederne i hans personlige liv. Det er en berømt historie at han blev forelsket i Clara Wieck. Claras fader, den berømte klaverpædagog Friedrich Wieck var meget imod den unge Schumann og forsøgte at forhindre alt hvad han kunne i at de to unge skulle få hinanden. 1840 var netop det år, hvor Robert og Clara efter en lang kamp endelig giftede sig med hinanden uden faderens tilladelse. Det er dog tankevækkende, at denne sangcyklus ligesom var et forvarsel for deres ægteskabelige liv – de var stormfuldt forelskede – i hele deres ægteskab igennem – indtil Robert Schumann begyndte at lide af sindslidelse og døde på et anstalt, hvor Clara kun var 37 år gammel.

Minako Ito, klaver, uddannet både i Japan og Danmark, hovedsagelig hos den danske pianist Therese Koppel. Dansk debut i 1997 i Odd Fellow Palæet, København Videreuddannet på Frederick Chopin Academy of Music i Warszawa hos professor Maria Schzreiber. Deltaget i adskillige mesterkurser, bl.a. med den engelske pianist Bernard Roberts og kammermusikkursus med klavertrioen Arman Trio, herunder pianisten Deniz Gelenbe fra Trinity College of Music, London.

 

Omfattende solistisk virksomhed i Danmark, Japan og UK. Solist med forskellige orkestre i Mozart klaverkoncert nr. 24, foredrags-koncert i Japan med Carl Nielsen, som blev radiotransmitteret. Pianist i Holbæk Ensemblet og underviser på Musikskolen Holbæk. Desuden uddannet som cand. phil. i dansk litteratur ved Københavns Universitet og har virke som skribent og oversætter.